Velkommen


"Folkedraktene var til ein kvar tid resultatet av ei lang utvikling. Dei var eit produkt av det nedervde, altså tradisjonen, mote-påverknader, lokal utvikling og individuell smak." — Ågot Noss

Meir info kjem snart...

2006-2019 © Vang Bunadsaum // Utvikla av: Vidme Multimedia